Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.Αυτό είναι το σχέδιο για τον νέο κανονισμό λειτουργίας και αξιολόγησης.
Προφανώς θα υπάρξουν κάποιες μικρές βελτιώσεις συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος.