Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση του συνδέσμου οδηγών για τις εκλογές στις 14&15/03/2012Όλες οι σελίδες είναι σημαντικές αλλά στις σελίδες 14  και  15 υπάρχουν αποδείξεις για το ήθος πράσινων και μπλε που κατηγορούσαν τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ για αυτά που εκείνοι έκαναν.
14και15 όπως και η ημερομηνία των εκλογών 14και15/03/12